Legislativa

Normy zrakové ostrosti

Vyhláška MZČR č. 277/2004 Sb., která určuje normy zrakové ostrosti řidičů, předpis č. 72/2011 Sb.
Přečíst →