08. 12. 2023
Legislativa

Reklamace

Reklamace brýlí a služeb v oční optice
Režim článku: VELMI HRUBÝ KONCEPT


Zákon, který řeší reklamaci zdravotních služeb, je zákon č. 372/2011 Sb.


Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.


Oční optika a optometrie - záruka

  1. vše co je dodáno dodavatelem (čočky, obruby, sluneční brýle aj.): 24 měsíců
  2. práce a servis oční optiky (zábrus, centrace… anatomická úprava): 3 měsíce


Základní charakteristika je nyní obsažena v Zákoně č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a novém Občanském zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.)


Záruka na zboží a výkony

Každé zboží nebo výkony provedené v provozovně oční optiky se řídí příslušnými zákonnými normami. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak Občanským zákonem č.40/1964 Sb., Obchodním zákoníkem č. 153/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. Dále je zde také zákon na ochranu spotřebitele č.634/1992 Sb.


Stanovená záruka je 2 roky na materiál (brýlové čočky, brýlové obruby, vrstvy,…) a 3 měsíce na práci optika – optometristy (zábrus, centrace, refrakce, opravy…).


V případě, že klient není spokojen a uplatní nárok na reklamaci, je nutné, aby řádně vyplnil reklamační protokol a to v každém okamžiku, kdy si přeje zboží či výkon reklamovat.


Dokládá kupní smlouvu – zakázkovou kartu a pokladní blok (doklad o zaplacení). Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dní od dne uplatnění reklamace.


Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou a fyzikálně-chemickými vlivy podmínkám používání, zanedbání péče o zboží nebo které bylo upravováno zákazníkem (ohýbání).

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →