Zelený zákal - glaukom

Zelený zákal (glaukom) je souběh onemocnění, které způsobuje postupné odumírání zrakového nervu a poškozuje sítnici. Zrakový nerv je odpovědný za zprostředkování našeho vidění. Jeho poškození nevratně způsobí výpadky zorného pole a slepotu. V České republice je zelený zákal druhá nejčastější příčina slepoty.

Jak zelený zákal působí na oči

Zelený zákal je způsoben nadměrným hromaděním nitrooční tekutiny. Té se buď tvoří příliš, nebo se tvoří normálně, ale je stižen její odtok z oka. V obou případech se začne zvyšovat tlak uvnitř oka, který tlačí na zrakový nerv. Zrakový nerv při dlouhodobém působení tlaku odumírá.


Celý proces poškození je plíživý a může trvat i několik let. Ze začátku se může jednat pouze o drobné výpadky v zorném poli, které ani nepostřehnete. V pozdějších stádiích dochází k masivním výpadkům zorného pole, které významně zhorší orientaci v prostoru a začne zřetelně klesat Vaše ostrost vidění. Konečné stádium končí stavem praktické slepoty, kdy již není cesty zpátky.

Více Vám napoví ilustrační obrázky znázorňující postižení glaukomem.Léčba glaukomu je jednoduchá a většinou spočívá v pravidelném kapání kapek.

Co mám správně dělat

Pro vyloučení zeleného zákalu je potřeba podstoupit několik vyšetření u Vašeho očního lékaře. Jedná se o vyšetření zrakové ostrosti, prohlédnutí Vašeho oka pod světelným mikroskopem, změření nitroočního tlaku a perimetrii, kdy se zjišťuje, jak veliké máte zorné pole. Jenom komplexní vyšetření a pravidelné oční prohlídky Vám mohou dát jistotu, že Vám zelený zákal nehrozí.

Pokud Vám oční lékař naměří normální hodnoty očního tlaku, neznamená to, že Vám zelený zákal nehrozí. Obzvlášť na pozoru buďte v případě, pokud někdo z Vaší rodiny zeleným zákalem trpí nebo pokud máte například cukrovku.


V mladém věku je vhodné navštěvovat svého lékaře každé 4 roky. Nad 40 let je doporučena návštěva každé 2 roky nebo dle doporučení Vašeho očního lékaře.


Průměrný věk populace se pomalu zvyšuje. Dnes již není ojedinělé dožít se často zmiňovaných 100 let. V případě zanedbání pravidelných kontrol můžete posledních 20 let svého života strávit s trvalou ztrátou zraku, což je celá Vaše jedna pětina života. Neberte tedy doporučení pravidelných kontrol na lehkou váhu. Váš život je mnohem krásnější, když vidíte, a těch pár chvil strávených v čekárně Vám jej pomůže plnohodnotně prožít.

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →