Věkem podmíněná makulární degenarce - VPMD

Makulární degenerace, plným názvem Věkem Podmíněná Makulární Degenerace (značeno VPMD), je onemocnění, které postihuje oční sítnici. Jedná se o změny na sítnici oka, které jsou způsobeny stářím. V dnešní době toto onemocnění nabývá velkého významu. Mezi její hlavní příčiny patří dědičná dispozice, nezdravý způsob života, kouření a obezita. Makulární degenerací trpí čím dál více lidí a uvádí se, že ji má více, jak polovina lidí ve věku nad 65 let.

Co je to makulární degenerace?

Vnitřní část oka je vystlána tenkou blankou – sítnicí, která zpracovává obraz okolního světa a umožňuje nám vidět. Na sítnici se nalézá malá oblast, kterou vnímáme nejostřeji a kterou si natáčíme na sledovaný předmět. Tato oblast se nazývá žlutá skvrna neboli makula. Makulární degenerace způsobuje postižení právě této oblasti. V konečných stádiích nejsme schopni vidět ostře námi požadovaný předmět a vidíme rozmazaně, bez možností prohlédnout si danou věc nebo se soustředit na práci. Mezi první projevy makulární degenerace patří zamlžený pohled, šedavá místa v centrální oblasti vidění, neobvykle rozostřený obraz nebo rozvlněné, zprohýbané linie a písmena. Makulární degenerace má dvě různé formy projevu:

Vlhká forma makulární degenerace

Touto formou trpí menšina, uvádí se 10% až 15% lidí postižených makulární degenerací. Má velmi rychlý průběh – k velkému zhoršení dochází během několika týdnů, ke ztrátě vidění během několika měsíců. Postižený vidí zprohýbané linie a obličeje. Na vině jsou nově vytvářené cévy pod makulou, které jsou ale nekvalitní, praskají a hojí se jizvou. Trpíte-li tímto onemocněním, zjistíte to snadno pohledem na Amslerovou mřížku. V případě podezření neodkladně vyhledejte očního lékaře.

Suchá forma makulární degenerace

Tato forma je přítomná v 85% až 90% případů. Vyvíjí se několik let, zpočátku je mírně zhoršené vidění za šera, menší problémy se čtením a se zaostřením na jedno místo. V tomto případě je na vině zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo. V konečné fázi je problém s rozpoznáním barev a může nastat velký výpadek zorného pole. Ztrácí se schopnost číst, provádět manuální práci a je výrazně zhoršená orientace v prostoru. Neexistuje léčba a nelze očekávat zlepšení. Velkými pomocníky jsou lupy a dalekohledové brýle.

Jak se mohu bránit

Mezi hlavní kroky, jak se bránit před makulární degenerací, je dostatečná ochrana proti UV záření. Kvalitní sluneční brýle stačí. Velmi vhodné je také jíst dostatek potravin, s vysokým obsahem vitamínu E, luteinu a zinku (máslo, mléko, hovězí maso, játra, brokolice, špenát). Mezi nejvíce rizikové faktory patří kouření a obezita, takže i zde je velká motivace pro Vaše zdravé vidění. V neposlední řadě je vhodné provést test Amslerovou mřížkou, pro zjištění tohoto onemocnění.

Jaká je léčba

Paradoxně více zákeřná vlhká forma lze léčit. Pokud se včas rozpozná, lze ji velmi účinně potlačit, někdy i zastavit. Léčba je bohužel nákladná a není hrazena pojišťovnou. Na druhou stranu se jedná o Váš zrak, nejdůležitější smysl. Zanedbáním příznaků se uvrhnete do stavu praktické slepoty, kdy budete odkázáni výhradně na pomoc jiných.


Suchá forma nemá v současné době léčbu. Je vhodné dodržovat výše uvedené rady. Na místo také přicházejí různé vitamínové doplňky, které snižují škodlivý vliv okolí. Pokud již makulární degenerací trpíte, nelze očekávat výrazné zlepšení. Na řadu přicházejí různé optické pomůcky (lupy), které Vám alespoň umožní zvětšit jinak rozmazané písmo.

Doporučujeme navštěvovat preventivně Vašeho očního lékaře, pokud je Vám 40 a více let. Nechte si založit kartu a preventivně zkontrolovat zdravotní stav Vašich očí. Je to první krok v boji proti makulární degeneraci.

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →