Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10: Nemoci oka a očních adnex

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10, kapitola VII, diagnózy H00 - H59, Nemoci oka a očních adnex.

Níže je uvedený přehled klasifikací nemocí MKN-10, který lze v plné verzi stáhnout na stránkách VZP. Pro listování aktuální verzí i v jiných kategoriích můžete využít tento odkaz - https://mkn10.uzis.cz/. V roce 2019 již byla schválen klasifikační systém MKN-11, který obsahuje velmi velké množství zásadních změn a na jeho implementaci se usilovně pracuje. Více o zavádění MKN-11 se lze dočíst na stránkách ÚZISu. Pro vyhledání stiskněte CTRL + F, pro nalezení dalšího výskytu stiskněte F3.


H000
Hordeolum a jiný hluboký zánět očního víčka
H001
Chalazion
H010
Blefaritis
H011
Neinfekční dermatózy očního víčka
H018
Jiné určené záněty očního víčka
H019
Zánět očního víčka, NS
H020
Entropium a trichiáza očního víčka
H021
Ektropium očního víčka
H022
Lagoftalmus
H023
Blefarochalaza
H024
Ptóza očního víčka
H025
Jiná onemocnění postihující funkci očního víčka
H026
Xantelazma očního víčka
H027
Jiná degenerativní onemocnění očního víčka a periokulární krajiny
H028
Jiné určené nemoci očního víčka
H029
Nemoci očního víčka, NS
H030
Parazitární postižení očního víčka při nemocech zařazemých jinde
H031
Postižení očního víčka při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
H038
Postižení očního víčka při jiných nemocech zařazených jinde
H040
Dakryoadenitis
H041
Jiné onemocnění slzné žlázy
H042
Epifora
H043
Akutní a neurčený zánět slzných cest
H044
Chronický zánět slzných cest
H045
Stenóza a insuficience slzných cest
H046
Jiné změny v slzných cestách
H048
Jiné nemoci slzného ústrojí
H049
Nemoci slzného ústrojí, NS
H050
Akutní zánět očnice
H051
Chronická zánětlivá onemocnění očnice
H052
Exoftalmické stavy
H053
Deformace očnice
H054
Enoftalmus
H055
Staré cizí těleso po perforujícím poranění očnice
H058
Jiná onemocnění očnice
H059
Onemocnění očnice, NS
H060
Onemocnění slzného ústrojí při nemocech zařazených jinde
H061
Parazitární postižení očnice při nemocech zařazených jinde
H062
Exoftalmus při dysfunkci štítné žlázy (E05.-+)
H063
Jiná onemocnění orbity při nemocech zařazených jinde
H100
Mukopurulentní konjunktivitis
H101
Akutní konjunktivitis atopická
H102
Jiná akutní konjunktivitis
H103
Akutní konjunktivitis, NS
H104
Chronická konjunktivitis
H105
Blefarokonjunktivitis
H108
Jiná konjunktivitis
H109
Konjunktivitis, NS
H110
Pterygium
H111
Degenerace a depozita spojivky
H112
Jizvy spojivky
H113
Krvácení do spojivky
H114
Jiná cévní onemocnění a cysty spojivky
H118
Jiná určená onemocnění spojivky
H119
Onemocnění spojivky, NS
H130
Infekce spojivky filariemi(B74.-+)
H131
Konjunktivitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H132
Konjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H133
Oční pemfigoid (L12.-+)
H138
Jiné nemoci spojivky při nemocech zařazených jinde
H150
Skleritis
H151
Episkleritis
H158
Jiná onemocnění skléry
H159
Nemoci skléry, NS
H160
Vřed rohovky - ulcus corneae
H161
Jiný povrchový zánět rohovky bez zánětu spojivky
H162
Zánět rohovky a spojivky - keratokonjunktivitis
H163
Keratitis intersticiální a hluboká
H164
Neovaskularizace rohovky
H168
Jiná keratitis
H169
Keratitis, NS
H170
Adherující leukom
H171
Jiný centrální rohovkový zákal
H178
Jiné rohovkové jizvy a zákaly
H179
Rohovková jizva a zákal, NS
H180
Rohovková pigmentace a depozita
H181
Bulózní keratopatie
H182
Jiný edém rohovky
H183
Změny v rohovkových vrstvách
H184
Degenerace rohovky
H185
Dědičné dystrofie rohovky
H186
Keratokonus
H187
Jiné deformace rohovky
H188
Jiná určená onemocnění rohovky
H189
Nemoc rohovky, NS
H190
Skleritis a episkleritis při nemocech zařazených jinde
H191
Keratitis a keratokonjunktivitis při herpes simplex
H192
Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných infekčních a parazitárních nemocech
H193
Keratitis a keratokonjunktivitis při jiných nemocech zařazených jinde
H198
Jiné nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
H200
Akutní a subakutní iridocyklitis
H201
Chronická iridocyklitis
H202
Fakolytická iridocyklitis
H208
Jiná iridocyklitis
H209
Iridocyklitis, NS
H210
Hyphaema
H211
Jiné cévní nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H212
Degenerace duhovky a řasnatého tělesa
H213
Cysta duhovky, řasnatého tělesa a přední komory
H214
Pupilární - zornicové - membrány
H215
Srůsty a trhliny duhovky a řasnatého tělesa
H218
Jiné určené nemoci duhovky a řasnatého tělesa
H219
Nemoci duhovky a řasnatého tělesa, NS
H220
Iridocyklitis při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H221
Iridocyklitis při jiných nemocech zařazených jinde
H228
Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
H250
Senilní počínající katarakta
H251
Senilní katarakta nukleární
H252
Senilní přezrálá katarakta
H258
Jiná senilní katarakta
H259
Senilní katarakta, NS
H260
Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta
H261
Traumatická katarakta
H262
Komplikovaná katarakta
H263
Katarakta způsobená léčivy
H264
Následná katarakta
H268
Jiná určená katarakta
H269
Katarakta, NS
H270
Afakie
H271
Dislokace čočky
H278
Jiná určená onemocnění čočky
H279
Onemocnění čočky, NS
H280
Diabetická katarakta (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě)
H281
Katarakta při jiných poruchách přeměny látek,výživy a endokrinnních nemocech,ZJ
H282
Katarakta při jiných nemocech zařazených jinde
H288
Jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
H300
Ložiskový chorioretinální zánět
H301
Roztroušený chorioretinální zánět
H302
Cyclitis posterior
H308
Jiné chorioretinální záněty
H309
Chorioretinální zánět, NS
H310
Chorioretinální jizvy
H311
Degenerace cévnatky
H312
Dědičná dystrofie cévnatky
H313
Krvácení a ruptura cévnatky
H314
Odchlípení cévnatky
H318
Jiná určená onemocnění cévnatky
H319
Onemocnění cévnatky, NS
H320
Chorioretinální záněty při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
H328
Jiná chorioretinální onemocnění při nemocech zařazených jinde
H330
Odchlípení sítnice s trhlinou
H331
Rozštěp a cysty sítnice
H332
Serózní odchlípení sítnice
H333
Trhliny sítnice bez odchlípení
H334
Trakční odchlípení sítnice
H335
Jiné odchlípení sítnice
H340
Přechodný uzávěr sítnicové tepny
H341
Centrální uzávěr sítnicové tepny
H342
Jiné uzávěry sítnicové tepny
H348
Jiné sítnicové cévní uzávěry
H349
Sítnicový cévní uzávěr, NS
H350
Retinopatie očního pozadí a sítnicové cévní změny
H351
Retinopatie nedonošených
H352
Jiná proliferativní retinopatie
H353
Degenerace makuly a zadního pólu
H354
Periferní degenerace sítnice
H355
Dědičná dystrofie sítnice
H356
Krvácení retinální
H357
Oddělení sítnicových vrstev
H358
Jiná určená onemocnění sítnice
H359
Onemocnění sítnice, NS
H360
Diabetická retinopatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .3 na čtvrtém místě
H368
Jiné postižení sítnice při nemocech zařazených jinde
H400
Glaukom suspektní
H401
Primární glaukom otevřeného úhlu
H402
Primární glaukom uzavřeného úhlu
H403
Sekundární glaukom po úrazech oka
H404
Sekundární glaukom po zánětu oka
H405
Sekundární glaukom po jiném očním onemocnění
H406
Sekundární glaukom po léčivech
H408
Jiný glaukom
H409
Glaukom, NS
H420
Glaukom při nemocech endokrinních, poruchách výživy a přeměny látek zařazených jinde
H428
Glaukom při jiných nemocech zařazených jinde
H430
Výhřez sklivce
H431
Krvácení do sklivce
H432
Krystalické uloženiny ve sklivci
H433
Jiné zákaly sklivce
H438
Jiné nemoci sklivce
H439
Nemoc sklivce, NS
H440
Hnisavá endoftalmitis - endophtalmitis purulenta
H441
Jiná endoftalmitis
H442
Degenerativní myopie
H443
Jiné degenerativní poruchy očního bulbu
H444
Hypotonie oka
H445
Degenerativní stavy očního bulbu
H446
Staré nitrooční cizí těleso, magnetické
H447
Staré nitrooční cizí těleso, nemagnetické
H448
Jiné nemoci bulbu očního
H449
Nemoc bulbu očního, NS
H450
Krvácení do sklivce při nemocech zařazených jinde
H451
Endoftalmitis při nemocech zařazených jinde
H458
Jiná onemocnění sklivce a bulbu očního při nemocech zařazených jinde
H46
Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
H470
Onemocnění zrakového nervu nezařaditelná jinam
H471
Edém papily, NS
H472
Atrofie zrakového nervu
H473
Jiná onemocnění terče zrakového nervu
H474
Onemocnění optického chiasmatu
H475
Onemocnění jiných zrakových drah
H476
Onemocnění kortexu zrakové dráhy
H477
Onemocnění zrakových drah, NS
H480
Atrofie zrakového nervu při nemocech zařazených jinde
H481
Retrobulbární neuritis při nemocech zařazených jinde
H488
Jiné nemoci zrakového nervu a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
H490
Obrna třetího (3.) mozkového nervu - nervi oculomotorii
H491
Obrna čtvrtého (4.) mozkového nervu - nervi trochlearis
H492
Obrna šestého (6.) mozkového nervu - nervi abducentis
H493
Úplná (zevní) oftalmoplegie
H494
Progresivní zevní oftalmoplegie
H498
Jiný paralytický strabismus
H499
Paralytický strabismus, NS
H500
Konvergentní konkomitantní strabismus
H501
Divergentní konkomitantní strabismus
H502
Vertikální strabismus
H503
Intermitentní heterotropie
H504
Jiná a neurčená heterotropie
H505
Heteroforie
H506
Mechanický strabismus
H508
Jiný určený strabismus
H509
Strabismus, NS
H510
Obrna konjugovaného pohledu
H511
Konvergence nedostatečná a nadměrná
H512
Internukleární oftalmoplegie
H518
Jiné určené poruchy binokulárního pohybu
H519
Porucha binokulárního pohybu, NS
H520
Hypermetropie - dalekozrakost
H521
Myopie - krátkozrakost
H522
Astigmatismus
H523
Anisometropie a aniseikonie
H524
Presbyopie
H525
Poruchy akomodace
H526
Jiné poruchy refrakce
H527
Porucha refrakce, NS
H530
Amblyopie z anopsie
H531
Subjektivní poruchy vidění
H532
Diplopie
H533
Jiné poruchy binokulárního vidění
H534
Poruchy zorného pole
H535
Nedostatečné barevné vidění
H536
Noční slepota
H538
Jiné poruchy vidění
H539
Porucha vidění, NS
H540
Slepota obou očí
H541
Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka
H542
Slabozrakost obou očí
H543
Nekvalifikovaná ztráta zraku obou očí
H544
Slepota jednoho oka
H545
Slabozrakost jednoho oka
H546
Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka
H547
Neurčená ztráta zraku
H55
Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
H570
Funkční vady zornice
H571
Oční bolest
H578
Jiné určené nemoci oka a očních adnex
H579
Nemoci oka a očních adnex, NS
H580
Funkční vady zornice při nemocech zařazených jinde
H581
Poruchy zraku při nemocech zařazených jinde
H588
Jiné určené nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
H590
Syndrom sklivce následující po operaci katarakty
H598
Jiné poruchy očí a očních adnex po výkonech
H599
Poruchy oka a očních adnex po výkonu, NS

Zdroje-mf-

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →