28. 04. 2023
Optometrie

Blízký bod konvergence

Blízký bod konvergence nám ukazuje schopnost klienta konvergovat při udržení fúzního podnětu.

Blízký bod konvergence nám ukazuje schopnost klienta konvergovat při udržení fúzního podnětu.

Vybavení

  1. Světelné pero nebo tužka s jasným fixačním místem
  2. PD měřítko

Počáteční nastavení

  1. klient má svoji obvyklou korekci do blízka
  2. volitelně můžeme provést bez jeho obvykle korekce

Technika provedení

1) Požádáme klienta, ať upřeně fixuje předmět, který držíme 40 cm před ním. Pokud je již vidí dvakrát, oddálíme jej.

2) Poučíme klienta, že nás zajímá místo, kdy dojde k rozmazání a následně bod, kdy dojde k rozdvojení.

3) Pomalu přibližujeme a sledujeme kdy konkrétně nastane bod rozmazání a bod rozdvojení.

4) Poté fixační značku oddalujeme a sledujeme, kdy nastane bod opětovného spojení.

5) Očekávané hodnoty pro rozdvojení je do 8 cm před obličejem. Nastane-li rozdvojení dříve, ukazuje to na možnou konvergenční insuficienci. Očekávaná hodnota pro bod opětovného spojení je 8 cm od bodu rozdvojení.

6) Sledujeme námahu při testu, pro ověření lze opakovat.

7) Vzdálenost lze určit na základě empirie, pro přesnější určení můžeme použít PD měřítko.

8) Volitelně můžeme provést test bez obvykle nošené korekce.


Schéma znázorňuje bod rozostření, rozdvojení a bod opětovného spojení v kontextu fúzních rezerv. Symbol "○" označuje bod rozmazání , symbol "▪" bod rozdvojení a symbol "A" bod opětovného spojení .


Poznámka

Tento test lze ještě provést ve variantě s předsazeným červeným sklem před jedno oko. Rozdílný zrakový vjem jednoho oka zřetelně odliší bod rozdvojení a pomůže v případě suprese jednoho oka. Tento postup je doporučený v případě, kdy je obtížné určit bod rozdvojení.

Další články

22. 11. 2023
Legislativa

Příspěvek na brýle od pojišťovny aneb číselník PZT

Aktuální číselník PZT (Prostředků zdravotnické techniky) - 15.1.2024
Přečíst článek →
14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Kontaktní čočky

Rozcestník: Kontaktní čočky

Přečíst článek →