Astigmatismus

Astigmatismus je stav oka, při němž má oko ve svislém a vodorovném směru různé zakřivení. Kvůli tomuto různému zakřivení působí pak ve vodorovném směru na oku jiná dioptrie, než ve svislém. Toto různé zakřivení je dáno nejčastěji tvarem rohovky. Je vždy spojen buď s krátkozrakostí, nebo dalekozrakostí a lze korigovat kontaktními čočkami. Astigmatismus je jedna z nejčastějších lomivostních vad na oku, v nízkých hodnotách se vyskytuje u většiny jedinců.

Popis a projevy astigmatismu

Astigmatismus je vadou dědičnou, může ale vznikat i po úrazech oka nebo je navozen pooperačně. Ve vidění se astigmatismus projevuje nemožností zaostřit na detaily na dalekou i blízkou vzdálenost. Člověk běžně zaměňuje podobné znaky, jako čísla 3 a 8, nebo písmena P a F, K a X atd. Typické je také přivírání víček při pohledu do dálky nebo natáčení hlavy do určitého směru. Není-li astigmatismus korigován brýlemi nebo kontaktními čočkami, může docházet krom zhoršeného vidění i k pálení a řezání očí, bolestem hlavy a k celkové podrážděnosti. Jedná se o doprovodné symptomy neřešené refrakční vady očí. Nošením brýlí nebo kontaktních čoček dojede k jejich ústupu.


Co je to cylindr?

Cylindr je rozdíl v dioptriích mezi svislým a vodorovným směrem jednotlivých řezů okem. V předpisu na brýlích se jedná o druhou kolonku na řádku a vždy za ním následuje směr osy, ve které působí. Lze říci, že kdo má v předpisu na brýle cylindr, má i astigmatismus. Také platí, že čím vyšší je cylindr, tím vyšší je astigmatismus. Nízký astigmatismus je do hodnoty cylindru ±1,0 D. Pokud se do brýlí dává cylindr poprvé, mění se výrazněji vnímání prostoru a při pohybu se lehce vlní periferie. Uživateli toto může být nepříjemné a na nové brýle si musí postupně zvyknout.


Obrázek popisuje člověka s krátkozrakostí kombinovanou astigmatismem. Účinky dioptrií jsou znázorněny na obrázku vpravo. Na pravém oku dle předpisu působí ve vodorovném směru -0,75D a kolmo na tento směr, ve svislém směru, působí součet dioptrií na řádku předpisu, tedy -1,75 D. Cylindr se rovná rozdílu mezi těmito směry a je roven -1,0 D.


Další články

14. 06. 2023
Optika (fyzika)

Rozcestník: Optika (fyzika)

Přečíst článek →
14. 06. 2023
Měření zraku

Rozcestník: Měření zraku

Přečíst článek →

Rozcestník: Oční vady a onemocnění

Přečíst článek →