Normy zrakové ostrosti

Vyhláška MZČR č. 277/2004 Sb., která určuje normy zrakové ostrosti řidičů, předpis č. 72/2011 Sb.

NEZPŮSOBILÍ

A, A1, AM, B, B1, B+EC, C1, C+E, 0, 0+E, T

řidiči z povolánířidiči z povoláni
korigovaná zraková ostrost - binokulárně< 0,5< 0,8, horší oko < 0,1 (korekce > +80)
korigovaná zraková ostrost - monokulárně0,5 (stav > 6 měsíců)nelze
zorné pole binokulární< 120°< 160°
ZP monokulární horizontálně< vpravo 50°, vlevo 50°< vpravo 70°, vlevo 70°
ZP monokulární vertikálně< nahoru 20°, dolů 20°< nahoru 30° , dolů 30°
postižení centrálního zorného pole> 20°> 30°
kontrastní citlivostneřeší sezávažná porucha
diplopie (dvojité vidění)neřeší se, je-Ii vízus lepšího oka > 0,5nelze
stereopse (prostorové vidění)--
poruchy vidění za šera--
barvocit--